This page is in translation process

Resor​

​2015​

Under våren gjordes en resa till Malaysia, Asien. Det var fyra år sedan vi besökte landet förra gången.

Denna gång mötte vi tre olika församlingar. Vi hade en ledarkonferens samt möten tillsammans med pastorer från Indien och Polen. De kristna invandrarna i landet upplever ökande press från myndigheterna vilket gör det angeläget att besöka dem och visa vårt stöd.

​2014

Ett flertal resor har företagits under året. En större resa gick till Sri Lanka och Indien för ledarkonferenser samt uppföljning av tidigare stöd. En resa gick till Hunedoara, Rumänien. Även där gällde det uppföljning av bl.a den frysta maten som distribueras både i närområdet och till andra städer.

Tre resor till Polen har genomförts med utrustning till en skola, nödhjälp till Ukrainska flyktingar i Warszawa och ledarsamlingar på ett flertal platser.

2013

Två resor har företagits under året. Den första gick till Baku, Azerbajdzjan bl.a. för uppföljning av tidigare stöd. Den andra resan gick till Hunedoara, Rumänien. Även där gällde det uppföljning av bl.a den frysta maten som distribueras både i närområdet och till andra städer.

2012

I februar/mars har vi besökt Sri Lanka och Indien. I Colombo, Sri Lanka hade vi först en konferens för ca 200 pastorer och predikanter från norr till söder i Sri Lanka. Landet har sedan länge i perioder haft interna strider mellan singaleser och tamiler och många lever i stora svårigheter. Det var mycket gott att få tillfälle att uppmuntra dessa vänner. Värdförsamlingen har besökare från båda lägren, och översätter alla samlingar till båda språken, vilket hedrar dem.

Därifrån fortsatte vi till Bangalore, Indien, till pastorsfamiljen Rajkumar. Vi predikade om att hämta styrka från Herren, sin Gud, och mötte även där stor tacksamhet.

Besöket i en lepraby

Det som särskilt brände sig fast i oss var besöket i en lepraby (spetälska). Där bodde 200 personer, varav 30 barn. I Sverige får vi lätt intrycket att lepra är en utrotad sjukdom. Det stämmer inte, tyvärr. Vi fick höra att enbart i Indien lever 10 miljoner leprasjuka.  Det finns bot i form av långa antibiotikabehandlingar, vilket är en onåbar lyx för dessa människor, trots att WHO beslutat om fria läkemedel till alla leprasjuka.

Vi fick tala till dem, be för dem och dela ut mat. Vi gav dem ris, sås, ägg och banan. Den mat de själva har att tillgå är ris som de kokar i ett kryddigt vatten och te med lite mjölk i. Att i ett allvarligt sjukdomsläge inte ha bättre mat än så kan inte vara lätt.

Pastor Rajkumars församling reser dit en gång per månad med mat åt alla.

Vill du vara med och bidra till detta är du välkommen att sätta in en slant på vårt postgiro 831161-5, 

märk betalningen "leprabyn". En middag åt alla kostar 1000 SEK.

Contact us

Mailing address:

Korsets Kraft
Industrigatan 19

S-295 39 Bromölla

Sweden

E-mail address: info@korsetskraft.com

secondhand@korsetskraft.com

Tel nr:

Shop: +46 456 - 277 55

Adm:  +46 734 163 474

BG- nummer:

Shop: 646-7484

Adm: 5164-3393

Opening hours:

Weekdays 13-17

Saturdays 10-14

Sundays    closed

Facebook: